Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 23 2014

21:35
21:34
1048 f92d
xxoxx
21:34
4649 49e3
Reposted fromMrArtdiablo MrArtdiablo viaParty-on Party-on
16:10
3399 bdfd
Reposted frombeno beno viabadblood badblood
xxoxx
10:15
xxoxx
10:14
7667 0224

Marilyn Monroe in an outtake from her unfinished film, Something’s Got To Give (1962)

Reposted fromilovemovies ilovemovies viabadblood badblood
xxoxx
10:14
1185 c0ee
Reposted frominanutshell inanutshell viabadblood badblood
xxoxx
10:13
Lubię samotność, ale niekiedy mam jej już dosyć. Wtedy szukam ludzi by ponownie się zniechęcić.
— Barbara Rosiek
xxoxx
10:13
Płaczę. Idę ulicą i płaczę. Łzy mi wchodzą do ust. A taki byłem wesoły nie tak dawno, tak sobie szedłem w podskokach wesoło. A teraz płaczę
— Edward Stachura
Reposted fromohshit ohshit viapersona-non-grata persona-non-grata
10:12
xxoxx
10:12
3425 570d
"W moich snach nie jesteś taka grzeczna. ”

— Daniel Senderek, SMS. Słowa mają siłę
Reposted frommauveraspberry mauveraspberry viapiehus piehus
xxoxx
10:09
9848 9e30
Reposted fromfrotka frotka viapiehus piehus
10:09
9885 5861
Reposted fromladies ladies viapiehus piehus
xxoxx
10:01
4881 f827
Reposted fromplayinglove playinglove viaelentarie elentarie
xxoxx
10:01
00:53
7747 ccdc 500
Reposted fromtwice twice viaelentarie elentarie
xxoxx
00:53
3483 7944
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viaalekstymia alekstymia
xxoxx
00:53
9760 c11d 500
Reposted fromhormeza hormeza viaelentarie elentarie
xxoxx
00:53
3107 e653
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viaalekstymia alekstymia
xxoxx
00:50
Reposted fromprengelbitte prengelbitte viaelentarie elentarie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl